VORES MEST SOLGTE

Tilmeld nyhedsbrev


Vilkår & Handelsbetingelser


Vilkår & Handelsbetingelser ved køb i vores webshop

Disse handelsbetingelser ("Betingelserne"), som er udstedt af Oh! by Kopenhagen Fur A/S ("Sælger"), gælder for ethvert fjernsalg af Sælgers produkter ("Produkter" eller "Produkterne" eller "Produkt"), der gennemføres på www.ohbykopenhagenfur.com ("Webshoppen"), og hvor køberen er en forbruger, som er en fysisk person, og som ikke handler erhvervsmæssigt ("Kunden").  

For at kunne købe Produkter i Webshoppen skal Kunden være fyldt 18 år og være i besiddelse af et gyldigt betalingskort udstedt i Danmark. 

Når Kunden køber varer i Webshoppen, accepterer Kunden samtidigt Betingelserne, og Kunden er derfor forpligtet til at gennemgå Betingelserne grundigt, inden Kunden bestiller Produkter i Webshoppen. 

Kunden kan læse, gemme eller printe Betingelserne på webshoppen. 

Alle aftaler mellem Kunden og Sælger indgås på dansk, og aftalerne gemmes af Sælger. Kunden kan få adgang til aftalerne ved at oprette en kundekonto direkte på Webshoppen.  

Sælger forbeholder sig retten til at revidere og ændre Betingelserne fra tid til anden. Kundens bestilling vil være underlagt de Betingelser, der gælder på det tidspunkt, Kunden bestiller Produkter fra Sælger, se punkt 4. Hvis Betingelserne ændres efter Kundens bestilling, men inden Ordrebekræftelsen sendes af Sælger, vil Kunden blive orienteret herom.

 

1. Sælger, Sælgers kontaktoplysninger og kundeservice: 

Oh! by Kopenhagen Fur A/S
CVR nr.: 35209743
Oh! by Kopenhagen Fur TM, Forbindelsesvej 4, 2100 København Ø, Danmark

E-mail: service@ohbykopenhagenfur.com

Tel: +45 72 13 28 57

Kundeservice: service@ohbykopenhagenfur.com, Tel.: +45 72 13 28 57, Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9-14.

 

2. Produkter

Kunden kan finde oplysninger om Sælgers Produkter på Webshoppen, hvor en beskrivelse af Sælgers Produkter også er tilgængelig. 

Når Kunden har sendt sin ordre er der indgået en aftale. Sælger har dog mulighed for at udskyde aftaletidspunktet, hvis det fremgår tilstrækkelig klart. Det betyder at Kunden ved placering af sin ordre, skal modtage oplysninger om, at der først er indgået en bindende aftale, når Kunden modtager ordrekvitteringen.

 Bemærk venligst, at det kan forekomme, at afbildningen af et Produkt på Webshoppen ikke er i overensstemmelse med Produktets faktiske fremtoning. 

Der tages forbehold for udsolgte Produkter.

 

3. Pris

Prisen for Sælgers Produkter i Webshoppen er angivet i euro og danske kroner og er inkl. moms. Der tages forbehold for eventuelle fejl i de på Webshoppen angivne priser. Sælger er først bundet af de på Webshoppen oplyste priser indtil det tidspunkt, hvor Sælger fremsender ordrebekræftelsen. Indtil da forbeholder Sælger sig retten til at afvise Kundens bestilling. 

Bemærk venligst, at der til Produkternes pris tillægges leveringsomkostninger, se punkt 4, 5 og 6. 

 

4. Bestilling og bekræftelse på bestilling

For at købe et Produkt skal Kunden finde det Produkt, som Kunden ønsker og klikke "Læg i kurv". Hvis Kunden ønsker en oversigt over, hvad Kunden ønsker at købe, skal Kunden vælge "Se din kurv". Når Kunden ønsker at afslutte indkøbet, vælger Kunden "Check out", hvorefter Kunden skal indtaste sine kontaktoplysninger og afslutte med "Bekræft bestilling". Herefter får kunden en oversigt over ordren (”Ordren”) samt den samlede pris inkl. moms og leveringsomkostninger. Hvis Kunden ønsker at ændre Ordren, skal Kunden vælge "Shopping bag". Hvis Kunden kan godkende Ordren, skal Kunden acceptere Betingelserne ved at vælge "I accept Terms & Conditions" og så vælge "Go to Payment". Betalingsmetoden vælges og betalingsoplysningerne udfyldes, og ”Complete Payment” skal vælges. 

I forbindelse med afgivelsen af Ordren modtager Kunden en kvittering per e-mail. Sælger bekræfter hermed at have modtaget Kundens tilbud, og at Sælger vil undersøge, om Ordren kan imødekommes. 

Det er muligt for Kunden at læse, gemme eller printe Betingelserne direkte på Webshoppen.

 

5. Ordrebekræftelse og Faktura

Kunden modtager en ordrebekræftelse pr. e-mail, som accept fra Sælger, som bør gemmes. Ordrebekræftelsen indeholder en oversigt over Kundens Ordren samt Kundens navn, adresse, varer, pris, betalingsbetingelse, leveringssted samt leveringsomkostninger og Betingelserne, som Kunden har accepteret. Hvis Kunden ønsker at få tilsendt en ny ordrebekræftelse eller faktura, kan Kunden kontakte service@ohbykopenhagenfur.com.

Når Ordren er sendt til Kunden, modtager Kunden en orientering herom sammen med den endelige faktura pr. e-mail, hvor også leveringsomkostningerne fremgår. 

 

6. Betaling

Kunden kan betale med følgende kort: Dankort , Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, JCB og American Express.

Kunden skal indtaste kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre ved bestilling af Produkter. Det er gebyrfrit at betale med kort på Webshoppen. Der kan dog blive pålagt gebyr fra Kundens kortudsteder, som Webshoppen ikke har nogen kontrol over. Beløbet vil blive hævet på Kundens konto, når Sælger afsender Produktet/Produkterne til Kunden. Hvis der ikke er dækning på kortet forbeholder Sælger sig retten til at annullere Ordren, og kontakter Kunden. Webshoppen anvender ePay som betalingsløsning. Betaling med debit- og kreditkort via Webshoppen er sikker og certificeret af kortudstederen. Alle betalinger sker via en krypteret internetforbindelse. 

 

7. Leveringsted og leveringstid 

Sælger leverer Ordren i Danmark inden 2-5 hverdage efter afsendelse af ordrebekræftelse. 

Når Kunden modtager Ordren, er Kunden forpligtet til at undersøge, at Produktet/antallet af leverede Produkter svarer til Kundens Ordre, og at Produktet/Produkterne og dettes/disses emballage ikke er beskadiget eller på nogen måde ændret. 

Sælger tager forbehold for leveringstiden i tilfælde af force majeure. Sælger skal derfor ikke hæfte i tilfælde af forhold, som fremgår af følgende liste, og som forhindrer eller forsinker Sælgers overholdelse af Aftalen: forstyrrelser i driften som følge af lovgivning, handlinger foretaget af stats- eller offentlige myndigheder, krigshandlinger, terrorisme, strejker, fysiske blokader, lockouter, brand og naturkatastrofer. Begge parter er i disse tilfælde berettiget til at få udsat deres kontraktmæssige forpligtelse, indtil problemet er ophørt, eller subsidiært er parterne berettiget til at annullere aftalen helt eller delvist uden, at parterne derved ifalder et ansvar herfor i tilfælde af, at problemerne medfører, at opfyldelsen af de kontraktmæssige forpligtelser bliver mere end seks (6) måneder forsinket. 

Hvis Sælgers levering bliver forsinket med mere end 14 dage, er Kunden berettiget til at annullere Ordren, og eventuelle beløb, der allerede er betalt af Kunden, skal af Sælger tilbagebetales til Kunden hurtigst muligt og senest 30 dage efter Sælgers modtagelse af Kundens annullering af Ordren. Annullering kan ske skriftligt og sendes pr. e-mail til service@ohbykopenhagenfur.com

 

8. Fortrydelsesret 

Kunden har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. 

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor Kunden eller en af Kunden angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får Produktet/Produkterne i fysisk besiddelse. 

I tilfælde af flere forskellige Produkter, som er bestilt i én ordre, men leveres enkeltvis (dvs. separate leveringer), udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor Kunden eller en af Kunden angivet tredjemand, dog ikke transportøren, får det sidste Produkt i fysisk besiddelse.

I tilfælde af et Produkt, der består af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor Kunden eller en af Kunden angivet tredjemand, dog ikke transportøren, får det sidste parti eller den sidste del i fysisk besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal Kunden meddele Sælger (se kontaktoplysninger ovenfor) Kundens beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). Kunden kan benytte nedenstående standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk – Eller Kunden kan benytte Returneringsformularen ovenfor.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis Kunden sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Her er et eksempel for beregning af fristerne for at kunne benytte fortrydelsesretten: Hvis Kunden modtager Produktet/Produkterne den 1. november, har Kunden frist til at fortryde købsaftalen med Sælger til og med den 15. november. Hvis fristen udløber en søn- eller helligdag, udskydes fristen til den førstkommende hverdag. 

Følger af fortrydelse

Hvis Kunden udøver sin fortrydelsesret i denne aftale, refunderer Sælger alle betalinger modtaget fra Kunden, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Kundens eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som Kunden tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Sælger har modtaget meddelelse om Kundens beslutning om at fortryde denne aftale. Sælger gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som Kunden benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre Kunden udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges Kunden ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Sælger kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil Sælger har modtaget Produktet/Produkterne retur, eller Kunden har fremlagt dokumentation for at have returneret Produktet/Produkterne, alt efter hvad der er tidligst.

Kunden afholder omkostningerne til returnering af Produktet/Produkterne, og de afholdte omkostninger refunderes ikke af Sælger. 

Kunden skal returnere Produktet/Produkterne eller aflevere dem til Sælger uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor Kunden har informeret Sælger om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis Kunden returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Sælger anbefaler, at Kunden gemmer postkvitteringen som bevis for, at Kunden har afleveret pakken til posten/transportøren.

Kunden hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på. 

 

9. Ændring, annullering og ombytning 

Hvis Kunden ønsker at ændre eller annullere en bestilling eller Ordre inden levering, skal Kunden straks sende en e-mail til service@ohbykopenhagenfur.com. Kunden fortaber denne ret, hvis Kunden har modtaget Sælgers bekræftelse på, at Produkterne er sendt, se punkt 5. I sådanne tilfælde kan Kunden dog benytte sig af fortrydelsesretten, se punkt 8. 

I tillæg til fortrydelsesretten vil Sælger ombytte Produktet efter levering, hvis Produktet er ubrugt og ubeskadiget og væsentlig samme stand og mængde samt i original emballage, som da Kunden modtog Produktet. Kunden kan downloade, læse, gemme eller printe en ombytningsformular på webshoppen, til brug for at ombytte købet. Ombytningsformular skal indsendes pr. e-mail senest 14 dage fra modtagelse og i overensstemmelse med Fortrydelsesretreglerne til service@ohbykopenhagenfur.com – se punkt 8. Det stilles dog ikke som et krav hvis Kunden ønsker at udnytte sin fortrydelsesret.

Sælger forbeholder sig ret til at afvise ombytning af Produktet, der ikke opfylder disse betingelser.

Kunden afholder omkostningerne til returnering af Produktet ved ombytning, og de afholdte omkostninger refunderes ikke af Sælger. 

Sælgers eventuelle tilbagebetaling sker ved hjælp af samme betalingsmetode, der anvendtes ved indbetaling af købsprisen. Køber er ikke berettiget til renter ved tilbagebetaling af beløbet. Tilbagebetaling skal finde sted senest 30 dage efter Kundens returnering. 

Sælger sender en e-mail til Kunden, når tilbagebetalingen er gennemført. 

 

10. Reklamation 

Købelovens mangelsregler finder anvendelse på Kundens køb af Produktet/Produkterne. Kunden har 24 måneders reklamationsret, hvis Produktet er mangelfuldt eller defekt ved levering. Kunden kan downloade, læse, gemme eller printe en Reklamationsformular på webshoppen, til brug for at reklamere over varen.

Reklamationsformularen kan udfyldes og sendes pr. e-mail til: service@ohbykopenhagenfur.com.

Der skal reklameres inden rimelig tid efter, at Kunden har opdaget manglen ved Produktet. Hvis der reklameres inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. 

Sælger behandler reklamationen indenfor 30 dage efter at have modtaget Produktet retur. Sælger vurderer, om Kundens reklamation er berettiget, og i bekræftende fald om Kunden er berettiget til at få Produktet repareret, ombyttet, afslag i prisen eller pengene retur. Når reklamationen er færdigbehandlet, sender Sælger en e-mail til Kunden med Sælgers vurdering af, om reklamationen er berettiget eller ej.

Hvis reklamationen er berettiget, afholder Sælger rimelige fragtomkostninger i forbindelse med Kundens returnering af Produktet. 

 

11. Lovvalg og værneting 

Aftalen skal være undergivet og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret uden hensyn til danske regler vedrørende international privatret i det omfang anvendelse af sådanne regler ville føre til et andet lovvalg end dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Aftalen, og som ikke kan løses i mindelighed mellem Parterne, skal indbringes for Retten i Glostrup. Kunden har også ret til at indbringe tvisten for domstolen i den retskreds, hvor kunden er bosiddende.

Revideret den 8. april 2015

 

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til Oh! by Kopenhagen Fur A/S, Langagervej 60, 2600 Glostrup, Danmark, e-mailadresse: service@ohbykopenhagenfur.com 

 Jeg/vi ___________ meddeler herved, at jeg/vi ___________ ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores ___________ købsaftale om følgende Produkt/Produkter___________

Bestilt den ___________/modtaget den ___________

 Forbrugerens navn ___________

Forbrugerens adresse __________

Forbrugerens underskrift ___________ (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Dato ___________

Persondata Politik


Persondatapolitik

Når du kommunikerer med os via Hjemmesiden, indsamler og behandler vi oplysninger om dig. Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget seriøst, og vi ønsker derfor at give dig klarhed over, hvordan vi behandler dine personoplysninger. 

I det følgende kan du læse om, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvad vi bruger oplysningerne til og hvor længe vi beholder dem, samt om vi deler oplysningerne med andre. 

 

Hvilke personoplysninger indsamler vi? 

Vi indsamler blandt andet dit navn, e-mail-adresse, adresse, og andre oplysninger, som du måtte give os i forbindelse med bestilling på vores hjemmeside, når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, eller når du skriver til os via Hjemmesiden. Derudover indsamler vi oplysninger ved brug af cookies, se vores cookie-politik. 

 

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?  

Vi bruger dine personoplysninger til at behandle din ordre og sende dine varer, behandle reklamationer, sende dig nyhedsbreve og kontakte dig, når du har bedt om det. Derudover bruger vi også dine personoplysninger til at besvare dine eventuelle henvendelser og til at forbedre indholdet på Hjemmesiden. Oplysningerne kan også blive brugt til at lave statistik over brugerne af hjemmesiden.  

 

Videregiver vi dine personoplysninger til andre? 

Vi vil i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som du afgiver via hjemmesiden. Videregivelsen vil ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, f.eks. i forbindelse med levering af din ordre eller lignende services, som kræver, at vi bruger dine oplysninger. 
Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til: 
leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed (f.eks. leverandører af tjenester, teknisk support, leverancetjenester og finansielle institutioner); eller i forbindelse med salg, opgaver eller anden overførsel af indholdet på hjemmesiden; eller hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning. 

I takt med at vores virksomhed vokser, kan det ske, at vi sælger og køber firmaer eller aktiver. I forbindelse med sådanne transaktioner er kundeinformation generelt set en af de mest attraktive forretningsaktiver. Personoplysninger, som er indsamlet med henvisning til denne persondatapolitik, vil i så fald blive overgivet til dem, som opkøber os eller aktiver, der tilhører os eller til firmaer, som vi evt. vil opkøbe. 

 

Hvor lang tid gemmer vi dine oplysninger? 

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere den service, som du har bedt om, eller så lang tid som det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, hvorefter dine personoplysninger slettes.

 

Hvilke sikkerhedsforanstaltninger benytter vi?  

Vi benytter tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger imod manipulation, tab, destruktion eller adgang fra uautoriserede personer. Vores sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling. 
Vi kan dog ikke garantere, at de er helt beskyttet mod nogen, som vil og lykkedes med at omgå sikkerhedsforanstaltninger og skaffe sig adgang til overførsel af information, som sker via internettet, f.eks. via e-mail.  

 

Hvilke rettigheder har du efter persondataloven? 

Du har ret til at få information om behandlingen af dine personoplysninger, og du har også ret til at anmode os om at rette, blokere for eller slette personoplysninger, som er ukorrekte. Du har samtidig ret til at anmode om, at dine personoplysninger ikke anvendes eller overføres til tredjemand til kommercielle eller statistiske formål. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet. 

Hvis du har en sådan anmodning, er du velkommen til at kontakte os. Vores kontaktoplysninger står øverst på siden.  

 

Kan vi ændre persondatapolitikken? 

Vi har ret til når som helst at foretage ændringer i denne politik. Du bør derfor regelmæssigt besøge denne side for at tjekke, om der er sket ændringer. Det kan du tjekke ved at se på datoen nederst på siden. Ved fortsat at anvende/besøge hjemmesiden accepterer du disse ændringer. 

 

Har du spørgsmål? 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os. Vores kontaktoplysninger står øverst på siden. 

Revideret den 3. juli 2015

Sikkerhed ved betaling


Sikkerhed ved betaling

I Danmark stilles der meget høje krav til de virksomheder, der er godkendt til at beskæftige sig med nethandel. Og det er godt, for det sikrer, at vores kunder kan være trygge, når de handler i vores webshop. 

ePay er selvfølgelig certificeret efter PCI-standarden, der kræver, at ikke mindre end 200 sikkerhedspunkter skal opfyldes. Det kan du læse mere om nedenfor. 

ePay garanterer løbende videreudvikling af betalingsløsninger, og de benytter naturligvis de nyeste webteknologier. Alle deres systemer bliver overvåget døgnet rundt, og de har et eksternt backupsystem, der sikrer, at de ikke mister vigtige informationer. Al kommunikation, der handler om penge og kortdata, er krypteret. 

Ligesom de overvåger, at ingen udefra kan bryde ind i kommunikationen mellem os og dig som kunde, når det drejer sig om betalinger, bliver ePay også selv overvåget. Det sikrer virksomheden FortConsult, som er godkendt til at certificere virksomheder, der sælger betalingsløsninger. 

FortConsult skanner jævnligt ePays system for at prøve at finde sikkerhedsbrister, og en gang årligt sætter de alt ind for at prøve at hacke vores system. Det tætte samarbejde med FortConsult sikrer, at sikkerheden altid er i top. 

 

Hvad er PCI-standarden?

Payment Card Industry Data Security Standard - i daglig tale kaldet PCI-standarden - blev til i 2005 på initiativ af VISA og MasterCard. Målet var at hæve sikkerhedsniveauet for kortbetalinger på nettet, og at hæve det på verdensplan. PCI-standarden definerer en lang række krav til, hvordan vi og andre, der udbyder betalingsløsninger, håndterer, opbevarer og transmitterer kundernes kortdata. Både ePay og andre danske virksomheder, der håndterer kortdata, er underlagt PCI-standarden, og da langt størstedelen af danskernes Dankort i dag er kombineret med VISA, gælder den nye sikkerhedsstandard også for Dankort. 

 

Betalingsmetoder

Oh! by Kopenhagen Fur A/S
Forbindelsesvej 4
2100 København Ø
Danmark

Tel: +45 72 13 28 57
Mail: service@ohbykopenhagenfur.com

CVR nr: 35209743

Vi benytter ePay.dk til at foretage vores betalinger, og gennem dem kan vi tilbyde følgende betalingsmetoder:

Dankort
Visa
VisaElectron
Mastercard
Maestro
American Express
JCB

Er du sikker på du vil skifte valuta?

Ved at skifte valuta vil din indkøbskurv blive tømt.


Tak for din tilmelding


Du er blevet tilføjet vores mailing liste, så du kan blive holdt ajour med de nyeste produkter og tilbud.

Du kan også følge med løbende ved at følge: